Bjergtaget har med udgangen af 2017 afsluttet stationen "Plovfuren"

stationKStationen eller projektet ved Kolding Å blev ændret noget undervejs, men ved Plovfuren lavede Bjergtaget en målestation for temperaturer og vandstand. Data fra stationen blev ikke lagt ud på en lokal wifi-station, som tiltænkt, men bliver løftet op til hjemmesiden www.plovfuren.dk  På plovfuren.dk kan alle nu tilgå data og se kontekst samt undervisningsartikler (undervisningsknapperne) - designet, redigeret og skrevet af tilknyttede gymnasielærere, Jørn Chemnitz og undertegnede, Lars Steen Hansen

Ved Plovfuren ved Kolding Å - har du nu mulighed for i 'øjenhøjde' via et kamera at se direkte ind i åen og direkte ind på den gydende havørred.

Udover denne ekstraordinære mulighed for at komme naturen nærmere, har Bjergtaget og Kolding Kommune etableret en af Bjergtagets logge- og formidlingsstationer, der via wifi udvider dit oplevelsesrum - d.v.s. - den blev alligevel ikke båret på en lokal wifi, men på nettet. Nu er du således ikke tvunget til at gå og til Plovfuren og Kolding Å - og få frisk luft i lungerne og regn i håret - når du vil læse og se om Kolding Å.


 

Vi kommer ikke til at måle og monitere alt det vi ønskede på stationen ved Kolding Å, vi ...

  • vandtemperatur, vandstand og lufttemperatur.
  • fremstiller data i en natur(lig)- og kulturel kontekst i 2 niveauer - for studerende og børn. Formidlingen lader vente på sig...
  • formidler dog historisk om Kolding Å og opland samt og Kolding By i tekst og billede, film, lydfiler, PDF, etc. for skoler og gymnasier - alle andre har dog også lov at se med.

Stationen med formidling og læring kan følges på www.plovfuren.dk på knapperne for ""Studerende på videregående uddannelser" og for "Studerende på videregående uddannelser".

Januar 2018

Bjergtaget v/Lars