Bjergtagets wifi-baserede formidlings- og læringsstationer kan tænkes brugt i række af sammenhænge...

  1. Sammenhænge hvor der ikke er eller ikke kan skabes adgang til internettet
  2. Sammenhænge hvor man ikke ønsker at få data og information via internettet
  3. Sammenhænge hvor man er klar over at informationen vil drukne i hvad der ellers findes i på nettet
  4. Sammenhænge .... der er sikkert flere eller der vil komme flere ud i fremtiden

I første tilfælde kunne det være i en katastrofesituation - f.eks. et jordskælv hvor 3G-master og infrastruktur som strømforsyninger bliver ødelagt.

Bjergtaget foreslog Dansk Røde Kors at udvikle Lokale formidlings- og læringsstationer i bærbare udgaver som kunne sættes op på centrale steder efter et jordskæv. Formidlingsstationerne kunne så agere som 'opslagstavle for savnede personer' og 'registreringscentral for fundne personer'. Befolkningen i et katastroferamt område kunne logge sig på og søge efter savnede eller skrive beskreder og søge efter dem og meget mere. Det er væsentligt at bemærke i denne sammenhæng, at Bjergtagets stationer ikke fordrer sim-kort eller 3-4G signaler, og at stationerne kører ganske lang tid på batterier samt nemt tilsluttes alternativ energi.


I andet tilfælde kunne det være fordi at data indeholder materiale som på ingen måde må kunne hackes, logges eller stjæles. Det kunne være i et hospital hvor patienternes indentitet og sygehistorie ikke må gå over nettet - men gerne internt i sygehuset imellem læger og sygeplejersker.


I det tredje eksempel vil jeg referere til Dansk Flygtningehjælp, som siger at hvis de skal have information ud til beboerne i en flygtningelejr, er det ikke muligt via internettet - da informationen vil drukne i alt det andet internettet tilbyder. Flygtninge i en flygtningelejr vil - hvis de selv kan vælge - blive draget i alle mulige retninger på internettet, og de vil aldrig nå til den information som for deres situation er væsentlig og vigtig. 

En tanke hertil må dog være ... gælder dette kun flygtninge i en flygningelejr??

Bjergtaget i samarbejde forsøger (for det skal vende den vej) at få flygtningelejrene rundt om i verden til at ønske sig Lokale wifi-stationer.

Bjergtagets Lokale wifi-stationer kunne i en flygtningelejr varetage:

 
  • registrering af nytilkomne flygtninge - de kunne måske registrere sig selv, de kunne (ligesom under 'katastrofer') agere opslagstavle hvorpå flygntninge kunne søge flygtninge...
  • at udbrede kendskab til sundhedssystemet, mad-uddelingsprogrammer o.a. F.eks. kunne en station sidde i sundhedscenteret og kunne bære signaler med tekst- og billedmateriale o.a. om graviditet og fødsel, sårbehandling, psykologhjælp samt en lægebrevkasse.
  • at repeate signaler og således lave et trådløst kommunikationsnet til brug for f.eks.personalet i en flygtningelejr.
 

 

26. januar 2016

Bjergtaget v/Lars