Bjergtagets produkter, som har med formidling, læring og installationer i naturen at gøre, kredser sig teknologisk om små lokale wifi-stationer som ellers benyttes til formidlingsstationer, læringsplatforme og andet.

Wifi-stationerne er små selvstændige enheder der består af en lille computer og et wifi-accesspoint. 

  • Computeren agerer web-server og har på sin harddisk alt det materiale som du ønsker at dine gæster skal have adgang til.
  • Wifi-accesspoint'en sender wifi-signalet ud i området - op til 200 meter rundt om antennen, hvis der ikke er fixet på antennerne.

Obtioner til Bjergtagets lokale wifi-stationer

  • Model rygsæk, hvor stationen drives alene på batteri og placeres i en rygsæk. Herved kan naturvejledere og andre have en wifi-formidlingsstation med på tur.
  • Model sækkevogn, hvor stationen er flytbar og drives i en kombination af solcelle og batteribackup. Herved kan stationen flyttes imellem forskellige seværdigheder f.eks. henover året.
  • Web-camera over havørnens rede eller i vandtæt udgave på havørredens gydebanke. Gæster vil da kunne stå 200 meter - eller mere hvis det laves rigtigt - og se 'realtime' havørnen eller havørreden lægge sine æg. 
  • 3G/4G upload. Stationen kan uploades med nyt materiale over 3G/4G nettet.

Bjergtagets lokale wifi-stationer versus internetløsning med f.eks. QR-koder - set med Bjergtagets (Lars') øjne

  Bjergtagets lokale wifi-stationer Internetløsning med QR-koder
Tilgængelighed I radius på 100-200 meter fra sender uden sim Overalt hvor der er 3G/4G
Log-in Nemt og gratis for alle Nemt for IT-folk - data-takst/dyrt for udlændinge
Materiale tilgængeligt Det vi har valgt at lægge ind Alt som er på nettet
Sikkerhed og logning Hacking kun på lokation. Logning ej mulig Hacking og logning mulig
Ekstra Fokuseret på emne og indhold Defokusering og afstikkere til sociale medier

 

Måske er det et spørgsmål om temperament, men i mine (Lars') øjne er det vigtigt at se kvaliteten i at mine stationer er lokale og således nærmest udvider rummet, hvori du står, når du ved en å eller en ruin og får mere oplysning. Og måske er det sundt (for os alle) at kunne fordybe os i det vi står lige midt i.

Omvendt, og det kan ses som en ulempe, atnår du er logget på et af mine anlæg, er du samtidig logget af 3G/4G nettet og kan ikke søge efter andre vinkler på emnet - på nettet.

Store systemer, af min slags, findes efterhånden rundt om i verden. Skeiby Hospital er et eksempel - hvor man, for at forhindre hacking og udefra kommende logning, har et internt lukket wifi-system til f.eks. at køre patientjournaler på. Jeg har også hørt at der i USA bliver flere og flere forretninger og butikker som kører deres eget lokale wifi-system.

Grunden til at man laver lukkede systemer udenfor internettet, tror jeg, er at information som man ønsker at få frem til kunder, gæster m.v. ikke når frem fordi kunder og gæster lader sig forstyre af alt andet der er og vælter ind på din tablet eller smartphone når du er på nettet.


Wifi-stationerne er energi-rigtige og kan enten drives med almindelig 230 volt lysnet eller med energi fra vandmølle, vindmølle eller solcelle.

Bjergtaget, d.v.s. Lars, har efterhånden stor erfaring med fremstilling af forskellige udgaver af små energi-rigtige og æstetisk ordentlige strømforsyninger til egne og andres elektriske installationer i naturen. 


Udover forskellige æstetisk veldrejede alternative energiforsyninger til virke i naturen fremstiller Bjergtaget overnatningssheltere af gamle joller. I alt 6 'bådsheltere' har Bjergtaget fremstillet til Vordingborg, Næstved og Faxe kommuner.

Bådshelterne er fremstillet af 18-24 fods joller som vendes om, lægges op på sten, udstyres med lærketræsgulv, stofbeklædes og males.


Udover hardware- og softwaremæssigt at udvikle og forbedre Bjergtagets wifi-baserede formidlings- og læringsstationer arbejder Bjergtaget, d.v.s. Lars, også med ... 

  • at skrive foldere og plancher. Jeg har skrevet og skriver gerne foldere og plancher. Jeg skriver selvfølgelig bedst om natur, om naturens beskyttelse og benyttelse og om menneskets 'væren' i verden og dermed menneskets væren i naturen. Privat skriver jeg på en bog om menneske- og natursynet i et et lille land spændt op imellem en angelsaksisk liberal tænkning og en kontinental idealistisk tænkning. Tryk på folderen og se folderen fra min hånd...
  • at skrive WEBs. Jeg har indtil nu skrevet webben som ligger i mine anlæg ved Faxe å og ved Præstø Fjord. Jeg kan skrive i HTML, men skriver bedst i Joomla CMS. Jeg skriver om kultur og natur - og gerne med et tvist af historie og eksistentiel filosofi. I tillæg til mine skriverier tager jeg som regel også selv mine billeder.
  • at kommunikere. Jeg er uddannet, øvet og trænet i - i min kommunikation med 'den anden' - at være ydmyg og empatisk og alligevel udtrykke mig klart og tydeligt så 'den rigtige løsning' findes. Jeg har undervist og jeg har utallige både personlige og mere faglige samtaler, med blandt andet lodsejere, bag mig. Samtaler hvor vi får vendt situationen 'ordentligt' og finder en god løsning.

 

21.01.16

Bjergtaget v/Lars