baadArbDer er mange - og der bliver flere og flere - rigtig gode muligheder for Slow-trekking i Danmark. I Danmark er der fra samfundets side - indtil efteråret 2015 - været lagt vægt på at åbne den danske natur mere op og øge tilgængeligheden i naturen. Der er blevet etableret vandre- cykelruter, stier ved å, sø bælt og fjord samt overnatningspladser med eller uden shelters.

I Danmark har vi igennem de sidste 30 år fået mere tilbagebragt natur i Danmark - vi har ...

 • genslynget en række åer
 • oversvømmet tidligere inddæmmede arealer, drænede søer og vådområder
 • ladt være med at pløje, harve og dyrke helt ud til åer og søer (Dvs. det er skudt ned af regeringens landbrugspakke i 2017.
 • væsentligt formidsket vor forurening i søer, åer, fjorde og bælter både m.h.t. industriens og husholdningers affaldsprodukter men også m.h.t. næringsstoffer og pesticidrester som har tilflydt vore vande og vandløb fra landbruget. (Dvs. det sidste er skudt ned af regeringens landbrugspakke i 2017)havorn

Der har været synlige forbedrede levevilkår for en række planter og dyr igennem årene... - her er et par eksempler.

 • vi har nu cirka 200 yngelende havørnepar, for 30 år siden - ingen!
 • skjernålaksen - som man troede var uddød - har vist sig stadig at være i live...
 • isfuglen er i med nogle udsving nogenlunde konstant i DK imens den er faldende i landene syd for os...
 • rørhøgen er i god fremgang...
 • vandrefalken ygler adskillige steder...stork2
 • bævere er sat ud og yngler og breder sig...
 • og ulven er genindvandret

Ikke alt er dog godt og nogle arter er i kraftig tilbagegang eller er/kommer her ikke mere...

 • agerhønen
 • toppet lappedykker
 • storken
 • sommerfugle og insekter
 • fisk som rødspætter, skrubber, stalling og ål

Muligheder for Slow-trekking i Danmark

Som nævnt ovenfor har dansk natur udviklet sig i positiv retning igennem de sidste 30 år, og i Bjergtagets øjne handler det om at komme ud i vor natur fordi det er...

 • både mental og fysisk sundhed for mennesket
 • på sigt sundhed for naturen - idet vi ved at benytte, beskytte og 'være' i naturen får et positivt natursyn. (Med positivt natursyn forstås at du betragter naturen og dens mangfoldighed som noget positivt, berigende og bevaringsværdigt og ikke som noget der skal laves om, bebygges og kultiveres).

Det Midtjyske Søhøjland er et oplagt mål for udøvelse af Slow-trekking. Her kommer naturen tæt på med...

 • Gudenåen og søerne hvorpå kano- og kajaksejlads samt roning i robåd er lige til højrebenet...
 • Bryrupbanestien, Diagonalbanen, Trækstien, Vandrestien Aarhus-Silkeborg og mange mange andre muligheder for at cykle og gå/vandre...
 • Shelter- og overnatningspladser samt B&B's og kroer til ovenatning
 • Kultur- og kulturhistoriske attraktioner lige fra Jorn-museet i Silkeborg til Kloster Mølle, Den Genfundne Bro og Øm Kloster ved Gudenåen og Mossø
 • Lokale restauranter og spisesteder som Det Lille Røgeri i Voervadsbro, Vester Mølle ved Skanderborg Sø, Vrads Station ved Bryrupbanen og mange mange flere. 

Bjergtaget afholder mange af sine Slow-trekking ture i Søhøjlandet, men laver eller kan også lave ture ved ...

 • skallesluger3Gudenåen og Randers Fjord
 • Horsens Fjord rundt - over Alrø og via den gamle jernbanesti Horsens-Odder
 • I Vejle og Kolding Ådale
 • På Fynshoved og ved Odense Fjord
 • Ved Præstø Fjord
 • - i teorien overalt i Danmark

 

 21.09.2017

Bjergtaget - Lars