Nordtyskland fra marsken og vadehavet i vest til Rügen i øst er som skabt til slow-trekking på cykel.

Tyskerne har, tror jeg, en anden tilgang til cykling end danskere - f.eks. er der mange flere cykelstier langs vejene i Tyskland og langs diger og kanaler er der anlægs/arbejdsveje som er velegnede til turcykling med lidt breddere dæk - altså slowtrekking.

I vest er marsklandet med landbrug bag digerne og standenge foran digerne hvor får græsser men også millioner af fugle raster og fouragerer.

Bag digerne, i landbrugslandet er der marker og afvandingskanaler i tusindvis. Landbruget i dette område er åbenbart den slags landbrug hvor der er plads til storke. Storke ses mange mange steder i det indæmmede land omkring Eideren og Treene. Af en eller anden grund har den lille by, Bergenhuser, været særlig tiltrækkende for storke - her yngler mere end 20 strokepar. 

Stort ses på alle diger er der på både vadehavs- og indlandssiden cykelstier/arbejdsveje som er yderst velegnede for slow-trekking på cykel.

 


Imens vi på vestkysten, som langt hen af vejen er indvundet land, hvor vi cykler i det flade land langs med diger og holder øje med får og fugle, er Tysklands nordkyst mod østersøen stadigt fladt land, men mere befolket med mennesker.

Nordtyskland op mod Østersøen er et området præget af de mange store gamle byer og den handelskultur og åndskultur der har værer omkring dem.

Byerne er en perlerække at besøge og tæller fra vest Flensborg, Schleswig, Eckernde, Kiel, Lübeck, Rostock og Stralsund (Lübeck og Rostock er gamle Hansestæder).

Byerne er gamle kulturhovedstæder og er du historieinteresseret kan det måske godt tage sin tid at cykle ruten Flensborg-Rügen. 

I byerne eller området fra Flensborg til Rûgen har udspillet sig...

 • Genforeningshistorien hvor Danmark får Sønderjylland tilbage fra 1920 - og som noget nyt i verdenshistorien - ved folkeafstemning.
 • Historien Danevirke om Danmarks tab af regionerne Schleswig-Holstein og Sønderjylland i 1864.
 • Historien om Kejser Wilhelms 'bygning' af den 98 km lange Ost-Nordsee kanal (Kielerkanalen) i 1887-1895.
 • Handelshistorien om Hansestæderne og magten i Østersøen.
 • Frygtlige historier fra 2. verdenskrig.
 • Hele efterkrigshistorien med delingen af Tyskland i vest og øst.
 • Hele DDR-historien
 • Hele genforeningshistorien som begynder med murens fald i 1989.

Slow-trekking på cykel på Tysklands østersøkyst er cykling i kultiveret natur, og som ovenfor nævnt, igennem byer med smukke og historiske bykerner.


Tyskerne - tror jeg - har og har haft en anden tilgang til at cykle - end vi i Danmark har. I Tyskland har man en kultur...

 • der har sikret at der er lavet cykelstier overalt.
 • som ser cyklen mere som et transportmiddel - hvorfor de cykler til alt i nærområdet.
 • hvor de, når de er på ferie - har cyklen med - så de lige kan snuppe en tur.

Slow-trekking på cykel er således meget fint på den tyske østersøkyst og jo længere man kommer øst på bliver der lidt længere imellem de store byer imens mindre landsbyer bliver fremherskende. Øst for Lübeck kommer man ind i det der før 1992 var DDR og der er stadig spor fra den tid.


Når du på din cykeltur på den cykeltur på den tyske østersøkyst kommer øst for Rostock kommer du først ind i Vorpommern for til sidst at komme til Stralsund og ud på Rügen.www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de

I Darss, en stråtekt landsby i Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, kan du blandt andet opleve fugle i tusindvis. 

Nationalparken omfatter kyststrækningen mod vest og nord, den lavvandede Saaler Bodden og landtangen imellem. Nationalparken er blandt andet kendt for at være det sted i Nordeuropa hvor flest traner yngler. Se også www.nationalpark-vorpommersche-boddenlandschaft.de   


Helt yderst østligt på den tyske østersøkyst er øen Rügen. Rügen mere kuperet og her findes bakker, klinter og søer og lavvande fjorde. Rügen har rigtig meget at byde på når det gælder natur og historie. Lige nord for Sassnitz har vi en klint a la Møns klint. Lidt syd for Sassnitz på den smukkested østvendte strand findes et af Nazimens virkelig mærkelige og enormt store bygningsværker, Prora.

Rügens storslåede klint er en kalkklint, bøgetræsbevokset med højeste punkt på 161 meter. Her er et geomuseum og området er nationalpark Jasmund. Se også http://www.nationalpark-jasmund.de

Prora skulle være de ariske tyskeres feriepardis. Det er et 4,5 km langt betonbyggeri med 20.000 værelser/lejligheder - alle bygget få meter fra vandkanten og således selvfølgelig med havudsigt. Til lejlighedskomplekset skulle der desuden bygges idrætsanlæg, stadions og barer og restauranter. Byggeriet påbegyndtes i 1936 men blev aldrig helt fuldendt.

Billedet viser Prora fra landsiden, hvor der var omkring 100 vinkelbygninger ud ... vinkelbygningerne var til service-personale. Byggeriet blev udført af polske tvangsarbejdere.

Russerne forsøgte at sprænge bygningerne bort, men opgav efter at det var lykkedes med blot en af dem. Et museum er indrettet i de gamle byninger, der er begyndt at rykke forskellige kunstnerkollektiver ind og noget er ved at blive til Hotel og Hostel - Men ellers ligger Prora hen som en kæmpe ruinhob af beton.

Rügen er et oplagt mål for en slow-trekking cykeltur. Her er masser af små veje (ikke så mange cykelstier her) og terrænget er som sagt mere kuperet og er derfor en god forandring for det ellers flade nordtyskland.

På Rügen, som ligger ganske tæt på den Polske grænse, er gammel DDR-land og alene af den grund et spændende at udforske. Det er forholdsvis let at komme til Rügen. Fra Rostock når man Stralsund og Rügen på 3 dages slow-trekking igennem blandt andet Darss og Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Der er færge fra Sassnitz og fra Świnoujście (Polen)  til henholdsvis Trelleborg og Ystad i Sverige.

En fin slowtrek rundtur på 8-10 dage, eller blot bidder - er oplagt. En rundtur København - København over Falster og Rostock, igennem Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, ud og omkring på Rügen og tilbage mod Danmark enten via Polen-Sverige eller direkte via Sverige. En større rundtur kunne være den vestlige østersø rundt og den helt store rundtur kunne - som to hollændere gjorde, som jeg mødte på Rügen - være Hamborg - Hamborg over - Rügen, Sveriges vestkyst, Oslo og Jylland.

 

31 januar 2016

Bjergtaget v/Lars