Bjergtagets formidlingsstationer bliver udviklet til - ud over at være formidlingsstationer - også at være læringsplatforme.

En formidlingsstation som denne på Hovby Eng ved Faxe kan etableres som læringsplatform for skoler og gymnasier.

Allerede nu kan skoler og gymnasier gå ind og læse historien om Hovby Eng, se i både botaniske- og dyreatlas og meget mere. Stationen på Hovby Eng har imidlertid overkapacitet den kunne også:

  • logge en række parametre som åens vandstand, flow, sigtbarhed og temperatur og dertil andre parametre som lufttemperatur, nedbør o.a.
  • placere log-data i databaser så de bliver tilgængelige for skole- og gymnasieelever i deres løsning af forskellige opgaver.

Med en af Bjergtagets wifi-stationer som læringsplatform vil vore skole og gymnasieelever få en god indføring i, hvordan forskellige sammenhænge er i naturen. Vore elever vil endda få en nærværende indgangsvinkel til naturen, idet de skal ud i naturen for at indhente data fra logningsfunktionen.

Bjergtaget søger i øjeblikket kommuner eller andre der vil være med til at skabe en "standard-loggerstation" som vil kunne bruges ved alle vandløb rundt om i landet.

 

19.01.16

Bjergtaget v/Lars