Bjergtagets lokale wifi-baserede formidlingsstationer kom på markedet i 2012 og har siden udviklet sig til at være stationer med avangeret indhold og tovejskommunikation. 

Formidlingsposterne eller stationerne blev oprindeligt udviklet fordi:

 • der er 3G/4G døde punkter på danmarkskortet
 • det er dyrt - specielt for udenlandsk udstyr - at hente data over 3G/4G
 • terrorlovgivningen i 2007 forbød opsættelsen af offentligt tilgængelige wifi-hotspots uden logning af brugere og trafik
 • off-line app'en var endnu ikke rigtigt på markedet

Bjergtagets formidlingsstationer er i dag stadig små computere tilkoblet et wifi-access point, men har fået nemmere og hurtigere login og er på software- og websiden blevet udviklet til at kunne håndtere:

 • tekst og billeder
 • film - op til HD-kvalitet
 • lydfiler med fortællinger eller musik
 • PDF-filer 'to go'
 • tovejskommunikation i form af gæste- og/eller logbog
 • 3 eller flere sprog


Bjergtagets til dato mest udviklede wifi-baserede formidlingsstationer finder du ved Præstø Fjord - ved henholdsvis Præstø Overdrev (Even) og på Præstø Strand.

Anlæggene ved Præstø Fjord er begge opbygget med:

 • FIT-pc og Access Point som hardware. Begge strømforsynes fra 230 volt lysnet
 • Linux Mint som operativsystem
 • Apache2 og Joomla som server og CMS

Systemet er brugervenligt og intuitivt for både brugere og webmaster - se nedenstående billeder.


 

 'Forsiden' på Præstø Fjord stationerne som gæsterne møder den når de går ind...

 


 

 

 
 "Se filmene..." med 14 film (her ses 9)  "Se kort og foldere..." download "Læs mere om ..." med 4 knp.
 
"Filmen "Havørnen"   "Præstø By"

Bjergtaget er indehaver af design på både hardware, software og web-layout på Præstø Fjord stationerne.

Ønsker du at få nogle tilsvarende stationer, lægges software og web-layout over i nyt hardware hvorefter nyt indhold i form af film, billeder, tekster, lydfiler og PDF-filer 'to go' lægges ind.

 

21.01.16

Bjergtaget v/Lars