Bjergtaget og dermed undertegnede Lars, er nu tilbage fra Aasiaat - Grønland og starter langsomt Bjergtaget op igen.

Så farvel til Grønland - Qeqertarsuaq, Aasiaat, Qaqortoq og alle bjergene, sneen, den friske tørre luft, hvalerne og de dejlige mennesker i det smukke smukke land - for denne gang.

grnland10

Vi, Heidi og jeg, Lars, søger nu begge job i DK. Heidi søger pædagogiske lederstillinger og konsulentstillinger. Jeg, Lars, søger formidlings-, fortællings- og undervisningsstillinger samt konsulentstillinger -projektarbejder indenfor bæredygtighed, grønomstilling og grøn energi. Og jeg søger med Bjergtaget -formidlings-, fortællings og undervisningsopgaver/projekter, konsulentopgaver indenfor grøn og bæredygtig udvikling samt praktisk fysisk mindre naturfaciliterings- og genopretningsprojekter.

Bjergtagets næste slow-trekkingtur bliver en cykeltur Horsens Fjord rundt.

Cykelturen tænkes at gå (cykle) Søvind (nordøst for Horsens) - Sondrup - Alrø - Hjarnø - Snaptun - Horsens - Søvind og bliver en 1½ dags tur på omkring 50 km. Du kan deltage på hele turen med sejltur, aftensmad og overnatning i telt. Du kan også hoppe på de første 15 km Søvind-Alrø, om lørdagen. Eller du kan støde til på søndagen, om morgenen, ved Boller slot, og cykle med ind til Horsens. Spise frokost sammen med os i Horsens og så cykle ud langs Horsens Fjords smukke nordside, af den jernbanestien, til Haldrup og Søvind. Alternative hopaf og hoppå steder er også mulige.

HorsensfjOleLynne

Cykelturen er lørdag den 31. juli og søndag den 1. august. Vi mødes i Søvind, kl. 10, i svinget mod Sondrup og hvor vejen til vadevejen til Vorsø, går ligeud. Vi cykler ud til Alrødæmningen og når båden Alrø-Snaptun kl. 13. Lørdag, på Juelsmindehalvøen, cykler vi til Boller Slot hvor vi griller aftensmad og overnatter i telte. 

Arbejder med "Plovfuren" ved Kolding Å og www.plovfuren.dk

stationKStationen eller projektet ved Kolding Å blev ændret noget undervejs, men ved Plovfuren lavede Bjergtaget en målestation for temperaturer og vandstand. Data fra stationen blev ikke lagt ud på en lokal wifi-station, som tiltænkt, men bliver løftet op til hjemmesiden www.plovfuren.dk  På plovfuren.dk kan alle nu tilgå data og se kontekst samt undervisningsartikler (undervisningsknapperne) - designet, redigeret og skrevet af tilknyttede gymnasielærere, Jørn Chemnitz og undertegnede, Lars Steen Hansen

Bjergtagets slow-trekkingtur over 2 dage i weekenden, den 3-4 juli, blev en succes med hele 6 glade cyklister på tur.

Turen faldt på plads og vi blev 6 til den fantastiske tur via Sødring op langs Kattegat til digerne mod øst og nord for Overgaard Gods - rundt Assens og Mariager og tilbage tværs nedover til Udbyhøj.

Alsodde4

Forkost holdt vi på diget lige overfor Als Odde og overnatning var i telte på Kongsdal telt- og shelterplads ved Mariager Fjord i Assens.

 

Bjergtagets slow-trekkingtur den 6. juni langs Gudenåen, på Bryrupbanestien til Den Genfundne Bro blev en stor succes! 4 glade cylister deltog.

Turen var på ~ 35 km med nogle km på grus og mange km på asfalt.

DenGenfundsneBro

Turene var som sædvane stille og rolig og med stop på de mange smukke steder. Frokost blev ved den Den Genfundne Bro og kaffen drak vi ved Nedenskov sø.