Bjergtaget har med udgangen af 2017 afsluttet stationen "Plovfuren"

stationKStationen eller projektet ved Kolding Å blev ændret noget undervejs, men ved Plovfuren lavede Bjergtaget en målestation for temperaturer og vandstand. Data fra stationen blev ikke lagt ud på en lokal wifi-station, som tiltænkt, men bliver løftet op til hjemmesiden www.plovfuren.dk hvorfra alle nu kan tilgå data og se i kontekst og skrevet ind i undervisningsartikler (undervisningsknapperne) - designet, redigeret og skrevet at tilknyttede gymnasielærere, Jørn Chemnitz og undertegnede, Lars Steen Hansen

Søndag den 25. februar - tur til Munkebugten og "Udsigten til Amerika"
munkebugten

På søndag bliver det rigtig godt vejr ... så vi skal på tur - denne gang til Munkebugten for at nyde "Udsigten til Amerika".

Vi, Heidi, Zippo og jeg, starter på Storsøen - ved De Røde Kollegier, kl. 10. Vi går på ski, men skisko og måske støvler også kan benyttes!

Vejret bliver godt, men meget koldt - minus 20-25 grader. Vinden bliver svag og i øst så der bliver læ i Munkebugten.

Bjergtagets forslag til at få flere mennesker til at bruge naturen (og kulturen) mere er at opstille 'lokale' wifi-baserede natur- og kulturformidlingspunkter.

Bjergtaget har udviklet og produceret lokale wifistationer til Rold Skov (Rebild Kommune),Nyord (Vordingborg Kommune), Hovby Eng (Faxe Kommune), Præstø Fjord (Vordingborg Kommune) og altså Plovfuren/Kolding Å (Kolding Kommune).

Lørdag den 10. feb. 2018 - Storsøen rundt på ski.
lshQa

Det var koldt, minus 17-18 grader, men vinden lagde sig, solen kom frem og så er det jo altid dejligt når 'man' er rigtig påklædt og ude i det. Det blev en fantastisk bjergtagtagende tur Storsøen rundt - ca. 10 km med et kik i Munkebugten hvor vi kunne se næsten til USA. Herefter en lille kaffepause. Turen varede 2½ time.

10. feb. 2018 /Lars