Arbejder med "Plovfuren" ved Kolding Å og www.plovfuren.dk

stationKStationen eller projektet ved Kolding Å blev ændret noget undervejs, men ved Plovfuren lavede Bjergtaget en målestation for temperaturer og vandstand. Data fra stationen blev ikke lagt ud på en lokal wifi-station, som tiltænkt, men bliver løftet op til hjemmesiden www.plovfuren.dk  På plovfuren.dk kan alle nu tilgå data og se kontekst samt undervisningsartikler (undervisningsknapperne) - designet, redigeret og skrevet af tilknyttede gymnasielærere, Jørn Chemnitz og undertegnede, Lars Steen Hansen

Ved Plovfuren ved Kolding Å - har du nu mulighed for i 'øjenhøjde' via et kamera at se direkte ind i åen og direkte ind på den gydende havørred.

Udover denne ekstraordinære mulighed for at komme naturen nærmere, har Bjergtaget og Kolding Kommune etableret en af Bjergtagets logge- og formidlingsstationer, der via wifi udvider dit oplevelsesrum - d.v.s. - den blev alligevel ikke båret på en lokal wifi, men på nettet. Nu er du således ikke tvunget til at gå og til Plovfuren og Kolding Å - og få frisk luft i lungerne og regn i håret - når du vil læse og se om Kolding Å.


 

Vi kommer ikke til at måle og monitere alt det vi ønskede på stationen ved Kolding Å, vi ...

  • vandtemperatur, vandstand og lufttemperatur.
  • fremstiller data i en natur(lig)- og kulturel kontekst i 2 niveauer - for studerende og børn. Formidlingen lader vente på sig...
  • formidler dog historisk om Kolding Å og opland samt og Kolding By i tekst og billede, film, lydfiler, PDF, etc. for skoler og gymnasier - alle andre har dog også lov at se med.

Stationen med formidling og læring kan følges på www.plovfuren.dk på knapperne for ""Studerende på videregående uddannelser" og for "Studerende på videregående uddannelser".

Januar 2018

Bjergtaget v/Lars

 

Formidlingsprojektet ved Præstø Fjord

Bjergtagets forslag til at få flere mennesker til at bruge naturen (og kulturen) mere er at opstille 'lokale' wifi-baserede natur- og kulturformidlingspunkter.

Bjergtaget har udviklet og produceret lokale wifistationer til Rold Skov (Rebild Kommune),Nyord (Vordingborg Kommune), Hovby Eng (Faxe Kommune), Præstø Fjord (Vordingborg Kommune) og altså Plovfuren/Kolding Å (Kolding Kommune).


Bjergtaget udvikler, designer og fremstiller små formidlings- og læringsstationer, hvor du nemt, ligetil og lokalt kan hente information, 'oplysning' direkte ned på din smarthphone eller tablet.

Med undtagelse af stationen "Plovfuren" har alle Bjergtagets produktioner været på lokal wifi. Bjergtagets stationer er nemlig mere end formidling, det er oplysning, ofte undervisning og altid også et sundhedsfremme idet at brugerne skal ud i den faktiske natur (eller kultur) for at tilgå den spændede materiale.

Bjergtaget (D.v.s. teknikeren Lars Steen Hansen) udvikler og fremstiller stationerne og bygger dem ind i naturen... download materiale!

Og Bjergtaget (D.v.s. Cand.mag.'en Lars Steen Hansen) designer, forfatter og skriver samt helt eller delvist fremstiller webben og med dens indhold til stationerne... download materiale!

Bjergtaget udvikler og bygger også andet materiel til oplysning og oplevelse i natur og kultur.

LlToroejex2H

Bjergtaget har designet og fremstillet Kulturring Aarhus' fortællebænk (fortæller historier direkte ind på din hjerne v.h.a. høreapparatsteknologi) som står på Issehoved på Samsø. Og Bjergtaget har fremstillet sheltere af gamle fiskejoller - hvor en ligger i Lille Torøje på Stevns (Faxe Kommune) og 4 andre ved Præstø Fjord i Vordingborg og Næstved Kommuner.

Endelig fremstiller Bjergtaget (D.v.s. tekstskribenten og fotografen Lars Steen Hansen) foldere og brochurer ... se materiale "Præstø Fjord ... fra Søsiden"!

Januar 2018

Bjergtaget v/Lars