Bjergtagets forslag til at få flere mennesker til at bruge naturen (og kulturen) mere er at opstille 'lokale' wifi-baserede natur- og kulturformidlingspunkter.

Bjergtaget har udviklet og produceret lokale wifistationer til Rold Skov (Rebild Kommune),Nyord (Vordingborg Kommune), Hovby Eng (Faxe Kommune), Præstø Fjord (Vordingborg Kommune) og altså Plovfuren/Kolding Å (Kolding Kommune).

Bjergtaget udvikler, designer og fremstiller små formidlings- og læringsstationer, hvor du nemt, ligetil og lokalt kan hente information, 'oplysning' direkte ned på din smarthphone eller tablet.

Med undtagelse af stationen "Plovfuren" har alle Bjergtagets produktioner været på lokal wifi. Bjergtagets stationer er nemlig mere end formidling, det er oplysning, ofte undervisning og altid også et sundhedsfremme idet at brugerne skal ud i den faktiske natur (eller kultur) for at tilgå den spændede materiale.

Bjergtaget (D.v.s. teknikeren Lars Steen Hansen) udvikler og fremstiller stationerne og bygger dem ind i naturen... download materiale!

Og Bjergtaget (D.v.s. Cand.mag.'en Lars Steen Hansen) designer, forfatter og skriver samt helt eller delvist fremstiller webben og med dens indhold til stationerne... download materiale!

Bjergtaget udvikler og bygger også andet materiel til oplysning og oplevelse i natur og kultur.

LlToroejex2H

Bjergtaget har designet og fremstillet Kulturring Aarhus' fortællebænk (fortæller historier direkte ind på din hjerne v.h.a. høreapparatsteknologi) som står på Issehoved på Samsø. Og Bjergtaget har fremstillet sheltere af gamle fiskejoller - hvor en ligger i Lille Torøje på Stevns (Faxe Kommune) og 4 andre ved Præstø Fjord i Vordingborg og Næstved Kommuner.

Endelig fremstiller Bjergtaget (D.v.s. tekstskribenten og fotografen Lars Steen Hansen) foldere og brochurer ... se materiale "Præstø Fjord ... fra Søsiden"!

Januar 2018

Bjergtaget v/Lars